Informacinių technologijų projektų vadyba ir komandinis darbas


Ši mišraus mokymosi programa sukurta vykdant tarptautinį projektą – „Konkurencingas jaunimas – Europos ateitis“ (angl. Competetive European Youth) metu. Projektas finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos, skirtos strateginei partnerystei švietimo, mokymo ir jaunimo srityse stiprinti, ir įgyvendinamas Kipre, Ispanijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje.

Programos uždaviniai:

  • Mokytis praktiškai dirbti komandoje bei analizuoti projekto komandos darbą.
  • Dirbant komandoje ir panaudojant įvairius įrankius ugdyti gebėjimą ieškoti ir formuluoti idėjas bei jas įgyvendinti.
  • Įgyti gebėjimų tinkamai planuoti ir kontroliuoti komandoje įgyvendinamą IT projektą, pasiskirsiant roles bei atsakomybes.
  • Plėtoti žinias ir įgūdžius renkant tikslinę informaciją, ją pateikiant bei vizualizuojant.
  • Praktiškai taikyti įvairias It programas bei WEB įrankius.
  • Mokytis kritiškai įvertinti ir pristatyti įgyvendintą projektą, jo rezultatus.

1 2 3 4 5Vadovė: K.Maloglazova

Užsiėmimo laikas:  Antradienis 13.55 – 15.40   1-4 klasės

Trečiadienis 13.55 – 15.40   6-8 klasės