Sausio 13 dienos minėjimas


Sausio 13 d. mokykloje vyko iškilminga pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 1991 m. sausio 13-osios įvykiams paminėti.

Mokyklos mokiniams tai jau tolima istorija. Tai pasididžiavimas žmonėmis, gynusiais Laisvę. Tai skausmas dėl žuvusiųjų. Šią istorijos pamoką pratęsė literatūrinė – muzikinė kompozicija. Dar kartą visi prisiminė žmones, paaukojusius gyvybes, suteikusius mums Viltį į ateitį žengti Laisvės keliu. Tyliai visi klausė pagarbiai tariamų 14 pavardžių. Laisvės Gynėjai gyvi mūsų širdyse, mūsų atmintyje. Mokyklos foje buvo uždegta žvakutė Laisvės gynėjų dienai atminti ir paruoštas stendas Sausio 13 – sios įvykiams paminėti. Buvo minimi tragiški įvykiai ir jų svarba Lietuvai ir kiekvienam žmogui.

1234569Nuotraukas galite pamatyti čia.