Karjeros ugdymas


Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

Karjeros kompetencijas apima keturias kompetencijų sritis: savęs pažinimas, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo.

Vadovė: J. Šliachtovič

Užsiėmimo laikas: Ketvirtadienis 13.55 – 15.35   9 klasė