Biblioteka


„Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka“

Mokyklos biblioteka

Mokyklos biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras,  sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Mokyklos bibliotekos tikslai:

 • Aktyviai dalyvauti ugdymo procese teikiant paslaugas, atitinkančias mokyklos informacinius poreikius;
 • Skatinti skaitymą, populiarinti mokyklos bibliotekos fondus ir paslaugas visai mokyklos bendruomenei.

Bibliotekos struktūra:

 • Abonentas
 • Skaitykla
 • Vadovėlių fondas

Bibliotekos paslaugos:

 • Mokinių aprūpinimas vadovėliais
 • Grožinės literatūros išdavimas
 • Skaityklos paslaugos
 • Parodų organizavimas
 • Nemokamas internetas
 • Kopijavimo paslaugos

Bibliotekos fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.);
 • Programinė literatūra (grožinė ir kt.);
 • Vaikų literatūra;
 • Mokslo populiarinimo literatūra;
 • CD ir skaitmeninės mokomosios programos;
 • Periodiniai leidiniai.

Techninė informacijos-komunikacijos bazė:

 • 2 stacionarūs kompiuteriai,
 • spausdintuvas

Bibliotekos darbo laikas

BIBLIOTEKININKĖ  HENRIKA MUČINIS

Dienos

Darbo laikas

Pirmadienis            8.00-16.00Antradienis8.00-16.00Trečiadienis8.00-16.00Ketvirtadienis8.00-16.00Penktadienis8.00-16.00

Pagrindiniai dokumentai reglamentuojantys bibliotekos darbą :

Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos bibliotekos nuostatai (informacija ruošiama)

Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas (informacija ruošiama)

Bendrosios naudojimosi Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos biblioteka taisyklės (informacija ruošiama)

Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos bibliotekos fondo apsaugos nuostatai (informacija ruošiama)