Parama mokyklai 1,2 %


Mieli Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos

bendruomenės nariai!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 1,2 proc. GPM  mokyklai, už geranoriškumą ir rūpestį.

„Visuomet maloniau duoti, negu prašyti“  (liaudies išmintis)  

Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti, kad mūsų mokykla nuolat gražėtų ir keistųsi. Su Jūsų pagalba mes galėjome nuveikti daugiau gerų darbų mūsų vaikų ir mokyklos labui.

Ketiname atnaujinti mokymosi, aktyvaus laisvalaikio bei poilsio erdves. Vilniaus miesto savivaldybė skiria aplinkos lėšų, padedančių kurti tinkamas aplinkas mūsų vaikams, tačiau  jų  nepakanka, todėl ir šiais metais labai tikimės Jūsų paramos.

Kreipiamės  į Jus ir labai prašome iki š.m. gegužės 3 dienos skirti Vilniaus Pavilnio pagrindinei mokyklai  1,2 %  GPM.  Tai gali padaryti bet kas: mokyklos darbuotojai, jų šeimų nariai, mokinių tėvai, buvę mokiniai ir kt.

Pasikeitė prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512) pateikimo tvarka.

Šiais metais prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą.

Pasikeitė gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

  • paramos gavėjams galima skirti iki 1,2% GPM (anksčiau buvo 2%);

Jums nutarus 1,2% savo pajamų mokesčio dalį skirti mūsų mokyklai, reikia užpildyti ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti per VMI elektroninio pajamų deklaravimo sistemą adresu: http://deklaravimas.vmi.lt. Prašymo formą galite užpildyti tiesiogiai portale.

Svarbu:

Prašymas turi būti pateiktas iki 2021 m. gegužės 3 d. 

Pildydami paramos formą nepamirškite nurodyti:

Gavėjo tipas- Paramos gavėjas

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190008065

Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2 %

Pasirinkti kuriam laikotarpiui skirti mokesčio dalį – iki 2022, 2023 ar 2024 metų (pasirinkti)

Taip pat galite pasinaudoti vaizdine medžiaga:

Kaip skirti pajamų mokesčio dalį paramai e. būdu?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=7BCPmiMytek&feature=emb_logo

Su pagarba,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jūratė Venciuvienė