Pagalbos mokiniui specialistai


Mokyklos logopedė, soc, pedagogė – Yuliya Sviderska

 

Mokyklos psichologė –  Raimonda Žilinskaitė

 

Mokyklos bibliotekininkė – Genrika Mučinis

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas– Halina Murmulienė

Darbo laikas:

Pirmadieniais nuo 15.36 val iki 19.24 val.

Antradienaiais nuo 7.00 val. iki 13.12 val.

e-mail: halina.murmuliene@vvsb.lt