Nuotolinis mokymas/sis


Informacinių kompiuterinių technologijų koordinatorius konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus ,,Zoom‘‘, ,,Mano dienynas“ platformų naudojimo klausimais, sprendžia iškilusias technines problemas el. paštu iinformatikaa@gmail.com arba telefonu +370 60234139 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Mokyklos administracija teikia informaciją el. paštu: rastine@pavilnio.vilnius.lm.lt arba telefonu +37052674889 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

MOKYMOSI NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

ELGESIO INTERNETO ERDVĖJE ETIKOS TAISYKLĖS

NUOTOLINIO MOKYMO/SI REKOMENDACIJOS MOKINIAMS

VIRTUALAUS BENDRAVIMO ETIKETAS

REKOMENDACIJOS TĖVAMS IR GLOBĖJAMS DĖL VAIKŲ SAUGUMO INTERNETE