Dokumentai


 

VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PAVILNIOPAGRINDINĖS MOKYKLOS COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANO PATVIRTINIMO

VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS (COVID-19)

Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas

ĮSAKYMAS DĖL DARBO ORGANIZAVIMO KORONAVIRUSO PLITIMO LAIKOTARPIU (MOKINIŲ PAVASARIO ATOSTOGŲ METU) IKI KOVO 27 D.

VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS PLANAS 2020 – 2024 M.M.

Mokyklos lankymo tvarka

Praleistų pamokų pateisinimo forma

Prašymas dėl muzikos ar kt. pamokos nelankymo

Prašymas išvykti

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos budėjimo nuostatai

Direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita

Direktoriaus 2018 m. veiklos užduotys

Mokyklos nuostatai

Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Pamokų lankomumo aprašas 2019/2020 m.m.

Pažyma Dėl pamokų praleidimo 2019/2020 m.m.

Direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita

Mokyklos metinis veiklos planas 2019/2020 m.m.

2020 m. vadovo metinė veiklos ataskaita

Pamokos stebėjimo lentelė

VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019-2020 IR 2020-2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Higienos pasas