Mokytojai


Nr.

Pavardė Vardas Mokytojas Dalykas

1.

Bliznik Svetlana vyr. mokytojas

Gimtoji kalba (rusų)

2.

Buša Marina vyr. mokytoja Užsienio kalba (anglų)
3. Čiurilaitė Gražina metodininkė

Muzika

4.

Jurgelevič Gžegož vyr. mokytojas Muzikos būrelio vadovas
5. Kazakevičienė Edita
mokytoja Technologijos, dailė
6. Kručkauskienė Jelena mokytoja Chemija

7.

Klimašauskaitė Janina vyr. mokytoja

Istorija

8. Kožemiakinienė Marija vyr. mokytoja

Lietuvių kalba(valstybinė)

9.

Leontjeva-Kurčeikienė Olga mokytoja
Kūno kultūra

10.

Maloglazova Kristina vyr. mokytoja Informacinės technologijos, ekonomika
11. Myškina Renata vyr. mokytoja

Užsienio kalba (anglų)

12. Mučinis Genrika vyr. mokytoja

Fizika

13.

Naganovič Miroslava vyr. mokytoja Gimtoji kalba (lenkų)

14.

Podpriatova Galina vyr. mokytoja Pradinis ugdymas

15.

Pravlucka Kristina vyr. mokytoja

Matematika

16.

Rinkevič Vladimir mokytojas

Dorinis ugdymas (stačiatikinių tikyba)

17. Senkus Linas mokytojas

Valstybinė kalba (lietuvių)

18. Šabliavičienė Laura vyr. mokytoja

Geografija, biologija

19. Ščiglo Jelena vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

20. Šeibak Irena mokytoja

Muzikos būrelio vadovė

21.

Šliachtovič Jadvyga vyr. mokytoja Muzika, ekonomika

22.

Tekorienė Renata vyr. mokytoja Šokių būrelio vadovė
23. Umbrasienė Silvija vyr. mokytoja

Valstybinė kalba (lietuvių)

24.

Uspenskaja Ana vyr. mokytoja Gimtoji kalba (rusų)

25.

Venciuvienė Jūratė vyr. mokytoja Lietuvių kalba(valstybinė), direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 26. Vorobjova Tatjana mokytoja Pradinis ugdymas
27. Višniakova Valentina vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

28. Voitkevič Lidija vyr. mokytoja

Matematika, šokių būrelio vadovė

29. Zalizovskaja Valentina vyr. mokytoja

Dorinis udgymas (tikyba)