Mokyklos istorija


Mokyklos Istorija

     1915 metais įkurtoje mokykloje pamokos vyksta lenkų kalba. Ypatingą vaidmenį šios mokyklos istorijoje atliko pirmoji jos direktorė Anna Michel, taip pat mokytojų kolektyvas: J. Voišnis, L. Maliavkova, tikybos mokytoja Kaf­arska, lenkų kalbos mokytoja W. Pisarkuvna, geografijos ir gamtos mokytoja Saltyskievičuvna ir kiti.

     Mokykla vis plėtėsi ir keitė pavadinimą. 1927/28 mokslo metais ji vadinosi Vilniaus Vladislavo Sirokomlės III klasių viešoji visuotinė mokykla Nr. 23. Taip ji vadinosi iki 1929/1930 mokslo metų. 1930/31 mokslo metais ji buvo pervad­inta Vilniaus Vladislavo Sirokomlės IV klasių viešoji visuotinė mokykla Nr. 23, o nuo 1933/34 mokslo metų – Vilniaus geležinkeliečių Vladislavo Sirokomlės V klasių viešoji visuotinė mokykla Nr. 23. 1934/35 mokslo metais vyko kiti pasike­itimai: pirmajame pusmetyje atsirado šešios klasės, o metų pabaigoje mokyk­loje jau buvo septynios klasės ir ji buvo pervadinta Vilniaus geležinkeliečių kolonijos Vladislavo Sirokomlės VII klasių viešąja visuotine mokykla Nr. 23. 1937/38 mokslo metais atsirado kitas pavadinimas – Vilniaus 23-oji Vladislavo Sirokomlės trečio lygio viešoji visuotinė mokykla.

        Po Antrojo pasaulinio karo mokymas vyko rusų kalba. Pokariu Vilniaus Geležinkeliečių kolonijos mokyklos direktoriumi tapo I. Šestierenikas.

     Mokykloje buvo septynios klasės. Tik 1953 metais mokykla gavo vidurinės mokyklos statusą ir pavadinimą: Vil­niaus 12-oji vidurinė mokykla. Vidurinė mokykla gyvavo iki 1961 metų. 1956/57 mokslo metais pirmuosius brandos atestatus gavo šešiolika mokinių. O iki 1961 metų vidurinę mokyklą baigė šešiasdešimt trys mokiniai.

                                                             mokykla-Ä…9ÄÆÅ

Mokykla 1996 metai

      Nuo 1950 metų mokykloje atsirado lenkų klasės. Vaikai iš lenkų šeimų mokykloje gavo pagrindinį septynmetį išsilavinimą. Pirmieji mokiniai septynmetę baigė 1957 metais. Po kelių metų buvo atidarytos lietuviškos klasės.

     Mokykla, pastatyta senais laikais, negalėjo sutalpinti visų norinčiųjų. Atsirado poreikis statyti naują mokyklą. Prie nedidelio tvenkinio, šimtamečių ąžuolų ir eglių fone, 1956 metais J. Kolaso g. 18 buvo pastatyta nauja mokykla. Iki 1993 m. šioje mokykloje buvo mokoma trimis kalbomis: lietuvių, lenkų ir rusų. Nuo 1993/94 mokslo metų Pavilnyje yra dvi mokyklos: lenkų-rusų ir lietuvių.

                                                                                              mokykla1995

Mokykla 1972 metais

     Po 1961 metų 12-oji vidurinė mokykla kelis kartus keitė savo pavadinimą. Ji buvo vadinama 2-oji aštuonmetė mokykla, o pastaruoju metu – Vilniaus Pa­vilnio pagrindinė mokykla.

     Reikėtų paminėti ir daugelį kitų mokytojų: ilgametį direktorių I. Šestiereniką – gerbtą ir mylėtą kitų mokytojų, mokinių ir tėvų asmenį; matema­tikus N. Domanskį, P. Kucą, K. Balsį; pradinių klasių mokytojas M. Kryvkuvną, H. Smykovską, B. Babilienę, J. Cvietkovą, P. Samusienko, B. Vaitkienę; chemi­jos mokytojas: I. Šciepuro, D. Varnienę; rusų kalbos mokytojas: N. Artichovič, P. Dandanovą; lietuvių kalbos mokytoją – T. Pukelevičiūtę; lenkų kalbos mokytoją – Z. Makovską; biologijos mokytojus: L. Šestierenik, N. Koroliovą; istorijos mokytoją – J. Stefanovič.

juodos-baltos

Mokiniai ir mokytojai – tais laikais, kai nuotraukos dar buvo juodos-baltos

makovska

Klasė su mokytoja Zygfryda Makovska

   Nuo 1972/73 mokslo metų mokyklos direktoriumi tapo buvusi direk­toriaus pavaduotoja – N. Kiričenko, o direktoriaus pavaduotoja – Teresa Klimašauskienė.

     N. Kiričenko išėjus į pensiją, 1987/88 mokslo metais mokyklos direktoriaus pareigas užėmė jaunas matematikos mokytojas A. Blaškevič.

                                                               1990

Direktorius Adam Blaškevič su 1990 m. laida

     1990 metais direktoriaus pavaduotojos pastangomis atnaujintas moks­las vyresnėse lenkų klasėse. 1992/93 mokslo metais su pirmuoju skambučiu į mokyklą atėjo taip pat vyresniųjų lietuviškų klasių mokinių. 1993 metais miesto tarybos Pavilnio rajono deputato A. Blaškevič ir tėvų pastangų dėka Pa­vilnyje buvo atidaryta nauja lietuviška 3-oji pagrindinė mokykla, kurios direk­toriumi tapo L. Augaitis.

                                                               ѸфŠ´Š³ŃŒŃ„         Pavilnys visada garsėjo žaluma

     Po to, kai A. Blaškevič tapo Jono Pauliaus II mokyklos direktoriumi, 1993 metais Pavilnio mokyklos direktorės pareigas užėmė daugiametė direk­toriaus pavaduotoja Teresa Klimašauskienė. Direktorės pavaduotojos pareigos atiteko mokyklos auklėtinei, matematikos mokytojai Ninai Jelizarenko.

     Dabar mokykloje yra aštuoniolika klasių (9 lenkiškosios ir 9 rusiškosios), joje mokosi du šimtai dvidešimt mokinių. Čia dirba dvidešimt šeši mokytojai, iš kurių šeši turėjo vyresniojo mokytojo kategoriją: N. Jelizarenko, J. Klimašauskaitė, R. Kutanina, L. Šileikienė, J. Vasilevska. Kategorijos įvestos 1994 m.

1995

Mokytojų kolektyvas, 1995 m. gegužė

     Mokykloje veikia dainų ir šokių ansamblis „Strumyk“ , kuriame daugiau nei septyniasdešimt penki vaikai. Ansambliui vadovauja J. Šliachtovič ir L. Voitkevič. Ansamblis savo pasirodymais džiugina Pavilnio gyventojus, lanko 3-iąją mokyklą-internatą, Antavilių senelių globos namus ir kitas institucijas. 1995 metais ansamblis minėjo savo penkmetį.

80

Mokyklos 80-mečio minėjimas

     Per aštuoniasdešimt šviečiamosios veiklos metų mokykla sugebėjo tin­kamai auklėti moksleivius. Baigę mokyklą mokiniai toliau studijuoja įvairiose aukštosiose mokyklose, jas baigę tampa puikiais specialistais, o svarbiausia – vertingais žmonėmis.

1994

Mokytojai su mokinių tėvais, 1994 m. birželio 11 d.