Pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimai (vasaros atostogų pradžios data)


-Ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d.

-Ugdymo procesas baigiasi 2021 m. birželio 15 d.

-2020-2021 m. m. II-asis pusmetis nuo 2021-02-01 iki 2021-06-15

-Mokinių žiemos (Kalėdų) atostogos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

Mokinių vasaros atostogos nuo 2021 m. birželio 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Mokyklos administracija