Priėmimo tvarka į mokyklą


Priimtųjų mokytis Vilniaus Pavilnio pagrindinėje mokykloje sąrašas 2020-2021m.m.

Informacija dėl Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2020/2021 mokslo metais.

Mieli, tėveliai,

Informuojame, kad prašymus dėl Priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas  galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BEDNROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO BEI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2020-2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO 

ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

TARYBOS SPRENDIMAS

VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SKYRIMO Į KLASES TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIS

http://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

KAIP UŽPILDYTI PRAŠYMĄ

http://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/dazniausiai-uzduodami-klausimai/?category%5B%5D=mokyklos

AKTUALI INFORMACIJA

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/informacija-apie-priemima-i-mokyklas/

Nuo š. m. kovo 1 dienos prasidėjo registracija į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas.

  • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami tik savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt.
  • Teikti prašymus bus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą www.vilnius.lt per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę.
  • Prašymų pildymo laikas: 2020 m. kovo 1 – gegužės 31 d. Prašymų padavimo laikas neturi jokios įtakos pirmumui.
  •  Prašymus internetu privalo pildyti visų naujai atvykstančių mokinių tėvai.
  • 2020-2021 m.m. 4 ir 8 klasių mokiniai, tęsiantys mokslą Vilniaus Pavilnio pagrindinėje mokykloje 2020-2021 m.m. 5 ir 9 klasėse, internetu prašymų nepildo – Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos direktoriui tiesiog pateikia popierinį prašymą.

Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2020/2021 mokslo metams  interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt

Informacija teikiama telefonais – (8 5) 2674889 ir el. paštu – rastine@pavilnio.vilnius.lm.lt

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Su teisės aktu galima susipažinti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5

Konsultacijų laikas dėl prašymų pateikimo internetu

Pirmadieniais-penktadieniais 8.00–16.00 (8 kab.)

Parengė mokinių priėmimo komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Venciuvienė