Maitinimas, vadovėliai


Mokinių aprūpinimas vadovėliais

Mokiniai vadovėliais aprūpinami pagal skirtą finansavimą iš mokinio krepšelio. Pirmumo tvarka nemokamai vadovėliais aprūpinami 5-10 klasių mokiniai. Jeigu trūksta lėšų, dalį vadovėlių mokiniai nusiperka patys. Pratybų sąsiuviniais mokiniai apsirūpina patys. Praradus ar sugadinus vadovėlį, mokinys tokį pat vadovėlį nuperka.


 

Mokinių maitinimas

Mokinių maitinimas organizuojamas karštu maistu mokyklos valgykloje. Nemokamą maitinimą gauna tie mokiniai, kurių šeimos pajamos neviršija numatytas socialiai remtinų šeimų normas. Mokykloje veikia bufetas. Mokiniai maitinasi pagal mokyklos nustatytą tvarkaraštį.