NMPP 2020 m.


NMPP vykdymas 2020 m. pavasarį:

  • 2 ir 6 klasėse NMPP nebus vykdomas.
  • 4 ir 8 klasėse vykdomas bandomasis elektroninis NMPP.

2020 m. pavasarį (t. y. 2019-2020 m. m.) bus vykdomas elektroninis e-NMPP 4 ir 8 klasėse. 4 klasės mokiniai galės atlikti skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo, 8 klasėje – skaitymo, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų testus. Rašymo testo nei 4, nei 8 klasėje nebus.

Elektroninio NMPP vykdymo 4 ir 8 klasėse tvarkaraštis 2019-2020 m. m.

NŠA interneto svetainės skyrelyje Elektroniniai testai šiuo metu skelbiama po vieną 8 klasės matematikos ir gamtos mokslų užduotį taip pat bandomieji elektorinių užduočių rinkiniai 4 klasės mokiniams. Prisijungę svečio teisėmis, galite jas išbandyti.

SVARBU – ši, pavyzdinių elektroninių užduočių, aplinka (techniniai resursai) yra pritaikyta tik užduočių peržiūrai, tačiau ne testų atlikimui. Esant dideliam besijungiančiųjų skaičiui, sistema gali strigti.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad vykstant tikram elektroniniam NMPP mokyklose, bus naudojama kita,  nauja, specialiai vykdymui pritaikyta, testavimo aplinka. Joje bus užtikrinti visi techniniai resursai, reikiami dideliam besijungiančiųjų skaičiui.