Tarptautinis 4-ų klasių mokinių skaitymo pasiekimų tyrimas PIRLS 2021


 

Informuojame, kad dėl Covid-19 aplinkybių tarptautinis 4-ų klasių mokinių skaitymo pasiekimų tyrimas PIRLS 2021 šiais mokslo metais Lietuvoje vykdomas nebus.
Tyrimas yra nukeliamas į ateinančių mokslo metų pradžią ir vyks 5 klasėse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mieli mokiniai, tėveliai ir mokytojai,

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Tarptautinės švietimo vertinimo asociacijos IEA organizuojamą tarptautinį 4-ų klasių mokinių skaitymo pasiekimų tyrimą PIRLS 2021, kuriame Lietuva dalyvauja nuo 2001 metų.

Informuojame, kad mūsų mokykla yra atrinkta dalyvauti šiame tyrime, kuris Lietuvoje turėjo vykti nuo 2021 m. kovo 9 d. iki balandžio 23 d.

Dėl Covid-19 aplinkybių tarptautinis 4-ų klasių mokinių skaitymo pasiekimų tyrimas PIRLS 2021 prasidės vėliau, kai pradinių klasių mokiniai grįš į mokyklas. Tyrimo laikas yra pratęstas iki mokslo metų pabaigos, o apie jo pradžią ir kitus etapus pranešime atskirai. Nuotoliniu būdu tyrimas nevyks.

Kovo mėnesį tyrimas tikrai dar neprasidės.

PIRLS 2021 testavimas  mokykloje bus atliekamas naudojant kompiuterius.

Su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (angl. General Data Protection Regulation,, kaip tyrimo PIRLS 2021 metu surinkti klausimynų (Mokinio klausimyno, Tėvų klausimyno, Mokytojų klausimyno ir Mokyklos klausimyno) duomenys bus saugomi, apdorojami ir skelbiami prašome susipažinti:

Duomenų apsaugos deklaracija – Pirls 2021 mokinio ir tėvų/globėjų klausimynai

Duomenų apsaugos deklaracija – Pirls 2021 mokyklos ir mokytojų klausimynai

Informacija apie tarptautinį 4-ų klasių mokinių skaitymo pasiekimų tyrimą PIRLS 2021 

Mokyklos koordinatorius