2018 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo, brandos darbų, mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo Vilniaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašas


BUPP 2018 organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas