INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ TESTAVIMO GRĮŽTANT Į KONTAKTINĮ UGDYMĄ


Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Pavilnio pagrindinė mokykla siekia saugiai pasitikti rugsėjo 1-osios šventę bei užtikrinti maksimaliai saugų mokinių grįžimą į mokyklas (kontaktinį ugdymą), todėl kviečiame visus mokinius rugpjūčio 31 d. atvykti į mokyklą ir tam tikslui paskirtoje vietoje, dalyvaujant sveikatos priežiūros specialistei testuotis savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais, o per mokslo metus, Operacijų vadovo nustatyta tvarka dalyvauti periodiniame testavime:

  1. Rugpjūčio 31 d.( 9.00–14.00 val.) mokyklos valgyklos patalpose bus atliekami savikontrolei skirti greitojo antigeno testai, kai ėminį savikontrolės tyrimui prieš tai instruktavus ir prižiūrint sveikatos priežiūros specialistei, savarankiškai iš nosies landos (1,5–2 cm) ims patys mokiniai.
  2. Prasidėjus ugdymo procesui, mokinių testavimo procedūros vyks atsižvelgiant į ugdymo programas:
  • 1–4 klasių mokiniai nepersirgę (COVID-19 liga) testuosis kaupinių PGR metodu, tyrimą atliekant kas 7 dienas (tyrimas bus atliekamas ta pačia, nuo 2021 m. kovo mėn. įprasta tvarka, kai ėminį prižiūrint mokykloje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui  iš nosies landos (1,5–2 cm nosies ertmės gylyje) imsis pats mokinys);
  • 5–10 klasių mokiniai (nepasiskiepiję, nepersirgę COVID-19 liga) periodiškai, kas 3–5 dienas, testuosis savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais, kai ėminį prižiūrint mokyklos paskirtam atsakingam darbuotojui iš nosies landos (1,5–2 cm nosies ertmės gylyje) imsis pats mokinys).

Informuojame, kad testuojami bus tik tie mokiniai, kurių atstovai pagal įstatymą pasirašytinai sutinka dalyvauti testavime, todėl būtina pateikti pasirašytą mokinio įstatyminio atstovų sutikimą Užpildytą ir pasirašytą (pažymėti atitinkamus langelius, įrašyti atstovaujamo vaiko vardą, pavardę) sutikimo formą galėsite pateikti 31 d. atvykę testuotis (pateikti galite patys arba gali atnešti testuotis ateinantis vaikas) arba užpildyti ir pasirašyti (pasirašyti gali vaiko iki 16 metų įstatyminis atstovas, virš 16 metų mokinys pasirašo pats) testavimo vietoje. Taip pat sutikimo formą galite užpildyti bei pasirašyti elektroniniu parašu ir iki testavimo pradžios atsiųsti į mokyklos raštinę, el. paštu: (rastine@pavilnio.vilnius.lm.lt). (sutikimo forma).

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą